Miejsce odwiertu studni głębinowej

Miejsce odwiertu

Jesteśmy zaopatrzeni w mapy hydrogeologiczne i hydrograficzne, które wykorzystujemy do ustalenia miejsca odwiertu.

Ponadto opieramy się na korzystnej dla Inwestora lokalizacji i naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie wiercenia studni głębinowych.

Przedstawiamy obok fragmenty mapy hydrograficznej dla terenu Bielska-Białej i okolic.

Współpracujemy z firmą HYDROLOGIC Grzegorz Kondel - hydrolog, geolog 696-053-283.

Mapa hydrogeologiczna

Mapa hydrologiczna części Śląska i Małopolski

Jako jedyni w Polsce posiadamy własną mapę hydrologiczną obejmującą południową część województwa śląskiego oraz część zachodnią województwa małopolskiego. Mapa została przygotowana przez naszą firmę na podstawie setek wywierconych przez nas studni głębinowych na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Jeśli jesteś zainteresowany dokładną mapą hydrologiczną dla Twojej działki (lokalizacji Twojej studni głębinowej) prosimy o kontakt z naszą firmą. Nasz przedstawiciel przyjedzie do Ciebie i taką mapę zaprezentuje.

Przepisy prawne dotyczące wiercenia studni głębinowej

Tereny Polski południowej mają najczęściej warstwy wodonośne występujące na głębokości od 25 do 35 metrów. Prawo wodne zezwala właścicielowi gruntu wykonanie studni do 30 metrów, a pobór wody nie może przekraczać 5 m3 / dobę. Przed rozpoczęciem prac należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wzory dokumentów - pliki do pobrania

Interpretacja Ministerstwa Środowiska na temat wiercenia studni głębinowej

Pobierz PDF

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Pobierz PDF

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Bielsko-Biała Urząd Miasta.

Pobierz PDF

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej.

Pobierz PDF

Gdzie można wiercić studnie zgodnie z prawem?

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 § 31.1

Każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

  • 7,5 m od od osi rowu przydrożnego
  • 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
  • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowice, kompostników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (potocznie określanego jako szambo)
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie
Prawo

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Bardzo ważną kwestią jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej gwarantującej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej trochę ma się sprawa do studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. W innym przypadku mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą razem z sąsiadem. Wówczas będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może występować na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest tworzona na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne, i tym samym nie ma konieczności czynić jakiś specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 metrów od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt

Copyright © 2005-2024 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone
Zobacz więcej na:
PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.