Pompy ciepła

Pompy ciepła - cena odwiertu

Cena odwiertu dla sond pod pompy ciepła wynosi 120 zł netto / 1 metr bieżący bez sond. Wiercimy każdych warunkach i w najtwardszych skałach do głębokości 150m. Cena zawiera wypełnienie odwiertu środkiem termoizolacyjnym.

Pompy ciepła - podstawowe informacje

Pompy ciepła pochłaniają ciepło nagromadzone w środowisku naturalnym, oddając go do układu grzewczego w postaci systemu centralnego ogrzewania do wymiennika ciepłej wody użytkowej lub do wentylacji z odzyskiem ciepła. Konstrukcja taka składa się z trzech elementów:
  • dolnego źródła ciepła, czyli układu pobierającego ciepło z otoczenia
  • urządzenia, czyli pompy ciepła
  • górnego źródła ciepła, czyli układu oddającego ciepło - najczęściej jest to instalacja centralnego ogrzewania lub instalacja ciepłej wody użytkowej

Czy istnieje możliwość wykorzystania ciepła wody lub ziemi do ogrzewania zabudowań mieszkalnych?
Mimo że temperatura powierzchni ziemi i wód podziemnych w okresie zimowym wynosi zaledwie kilka stopni powyżej zera, to istnieje taka możliwość dzięki zastosowaniu pomp ciepła. Woda, grunt są ogrzewane przez wodę solankową, która krąży w całym układzie parując w wyniku doprowadzenia jej do wrzenia.

Pompy gruntowe pobierają energię przy pomocy tzw. wymiennika gruntowego, który przepływa przez niezamarzającą ciecz. Wykorzystuje się do tego energię pochodzącą z gruntu, skał, wody gruntowej czy wody powierzchniowej. Pompy ciepła posiadają jeszcze kolektory gruntowe poziome (płaskie) lub pionowe.

Wymiennik ciepła złożony z kilkuset rur umieszczany jest w Grucie. Zdarza się, że czasami grunt nie pozwala na zastosowanie tego w taki sposób, dlatego pod poziomem przemarzania gruntu wówczas dokonuje się wiercenia w głąb ziemi.

Pompy ciepła - układ dwóch studni

System typu dwie studnie jest możliwy do wykonania, gdy woda gruntowa występuje na odpowiedniej głębokości. Stała temperatury wody zapewnia bardzo wydajny tryb pracy instalacji chłodzącej. Woda gruntowa zasilana jest ze studni, która doprowadzana jest do pompy ciepła. Woda niepotrzebna nam wraca do gruntu, studni zrzutowej oddalonej o ponad 15 metrów.

Wykonany kolektor gruntowy dla klimakonwektorów, może służyć jako kolektor do pompy ciepła.

Pompy ciepła

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt

Copyright © 2005-2024 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone
Zobacz więcej na:
PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.