Rury osłonowe stalowe - studnie głębinowe

Na terenie Polski południowej, a dokładniej Podbeskidzia, prawidłowo i profesjonalnie wykonana studnia głębinowa musi posiadać rury osłonowe stalowe pozostawione w otworze.

W zależności od zapotrzebowania stosuje się średnio 6-9 metrów takich rur.

Dlaczego należy zawsze stosować rury osłonowe stalowe?

 • Najważniejszym zadaniem rury osłonowej stalowej jest odcięcie pierwszych wartstw wodonośnych - niechcianych wód gruntowych czyli odizolowanie od wody pitnej wód opadowych.
 • Kolejną funkcją jest odizolowanie miękkiego profilu geologicznego takiego jak: runosz, łupki, piaski, żwiry od wody w studni.
 • Dla gospodarstwa domowego buduje się takie same studnie jak dla wytwórni wód gazowanych, urzędów miast itp., które są już wykonywane z projektem prac hydrologicznych wykonanym przez hydrologa i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe. Projekt taki zawiera wymóg posadowienia rury osłonowej stalowej. Różnica jest tylko taka, że studnie dla domów jednorodzinnych są znacznie płytsze, a pozostałe głębsze.
 • Rura osłonowa MUSI być stalowa i tylko taka, a nie PCV czy rura pomarańczowa kanalizacyjna.
 • Łączone ze sobą rury muszą być bardzo dokładnie i szczelnie zespawane ze sobą.
 • Rura osłonowa powinna być posadowiona od powierzchni ziemi do litej skały, w pierwszym odcinku studni.
  Stosuje się też dodatkowy korek obsypkowy z compactonitu.

Konsekwencje nie stosowania lub wyciągnięcia rur osłonowych stalowych

 • Woda ze studni może ulec zanieczyszczeniu poprzez dostanie się do niej cząstek gliny, bakterii, pestycydów napływających do studni wraz z wodą.
 • Zamulenie studni, które prowadzi do pogorszenia się jakości wody oraz zmniejszenia wydajności studni.
 • Tworzenie się na dnie warstwy mułu, który jest pożywką do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych.
 • Zanieczyszczona studnia może skazić całą warstwę wodonośna na działce, ale również wodę na sąsiednich działkach.
 • Nie można pozostawić miejsca po rurach bez wypełnienia. Miejsce po wyjęciu rur technologicznych skręcanych musi być uzupełnione compactonitem na całej jej długości, a nie betonem. Koszt 1 m.b. wypełnienia compactonitem to ok. 200 zł czyli 10 metrów daje już sporą kwotę 2000 zł za sam materiał.

Na rynku działa niestety wiele firm, które wiercą studnie głębinowe, ale nie stosują rur osłonowych stalowych lub robią to nieprawidłowo.
Poniżej można zobaczyć zestawienie nieprawidłowego i prawidłowego wykonania studnie głębinowej z rurą osłonową stalową.

Konkurencja

 • Nie posiada odpowiedniego sprzętu. Do wpropowadzenia rury osłonowej stalowej firma musi posiadać sprężarkę min. 20 m3 / min. przy minimalnym ciśnieniu 15 bar. Rzadko, która firma posiada odpowiednią sprężarkę.
 • Nie chce ponosić wysokich kosztów za system ODEX (cena 15 000 zł netto, zużywa się kilka rocznie), który stosuje się do prawidłowego posadowienia rury osłonowej stalowej.
 • Nie posiada w załodze pracownika z doświadczeniem i uprawnieniami spawacza.
 • Stosuje tańsze rozwiązanie - beton jako izolator od wód gruntowych. Jest to bardzo złe rozwiązanie bo beton nie jest izolatorem. Zamiast betonu musi być stosowany compactonit (jest o wiele droższy od betonu).
 • Nie zależy jej na zapewnieniu czystej i wysokiej jakości wody w studni przez wiele lat. Byleby tylko wywiercić studnię i skasować pieniądze.

Wodwiert

 • Posiadamy odpowiedniej mocy sprężarkę o wydatku 20 m3 / min. przy ciśnieniu 24 bary. Zobacz nasze maszyny wiertnicze.
 • Od wielu lat stosujemy system wiercenia ODEX, który jest podstawową naszych profesjonalnych studni głębinowych.
 • Wśród naszych pracowników jest doświadczony i wykwalifikowany spawacz, który bardzo dobrze sprawa ze sobą rury osłonowe stalowe.
 • Najwyższa jakość usług i profesjonalnie wykonana studnia to cecha, która charakteryzuje naszą firmę już od wielu lat, a tysiące wywierconych studni i zadowolonych klientów są na to najlepszym dowodem.
 • Zależy nam, aby nasze studnie przez wiele lat dostarczały wodę najwyższej jakości i bezpieczną dla zdrowia naszych klientów. A inwestorzy z sąsiednich działek mogli korzystać z warstwy wodonośnej nie skażonej wodami gruntowymi i opadowymi.
  Dlatego tak ważne jest odizolowanie tych wód rurą osłonową stalową.

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt

Copyright © 2005-2020 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone
Zobacz więcej na:
PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.