Studnia artezyjska

Studnia artezyjska - informacje

Jej nazwa wywodzi się od miasta Artois we Francji, gdzie w XXI wieku wybudowano pierwszą taką studnię, choć z tego rozwiązania korzystano już w starożytności. Studnie artezyjskie można umieścić tylko na terenach z dostępem do głęboko położonych warstw wodonośnych charakteryzujących się wysokim ciśnieniem hydrostatycznym, czyli tzw. wód artezyjskich.

Konstrukcja

Dzięki wysokiemu ciśnieniu tworzącemu się w warstwie wód artezyjskich do korzystania z takiej studni wystarczy wykonanie odpowiednio głębokiego otworu, który następnie wyposaża się w rury, by zapobiec osuwaniu się ścian i przenikaniu do wody zanieczyszczeń. Ponieważ w tym przypadku niezbędne jest dotarcie do głębokości kilkudziesięciu metrów (najgłębsze studnie artezyjskie sięgają nawet 100 metrów pod powierzchnią ziemi), konieczne jest użycie wiertnicy, co sprawia, że cena wykonania tej studni jest wyższa w porównaniu do metod tradycyjnych. Woda ze studni artezyjskiej wypływa przez otwór samoczynnie, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych pomp. Jest to zarazem ujęcie wody znacznie czystszej niż gruntowa, ze względu na warstwy oddzielające ją od płytszych, bardziej zanieczyszczonych poziomów gleby.

Gdzie stawia się studnie artezyjskie?

Warunkiem wykonania takiej studni jest dostęp do złóż wód artezyjskich, które nie występują w wielu rejonach Polski. Ponadto wiercenie studni na głębokość powyżej 30 m wymaga spełnienia warunków określonych prawem oraz sporządzenia Projektu Robót Geologicznych wykonania ujęcia wód podziemnych. Jeśli mamy dostęp do odpowiedniej warstwy wodonośnej, a planowany odwiert spełnia wymogi formalne, studnia artezyjska jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla gospodarstwa domowego i rolnego, jak i do użytku publicznego.

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt

Copyright © 2005-2022 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone
Zobacz więcej na:
PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.