Studnie głębinowe

Studnie głębinowe - informacje

Tworzone są z atestowanych rur i filtrów plastikowych. Powstają w wyniku mechanicznego lub ręcznego wydobycia materiału. Woda pobierana jest zazwyczaj maksymalnie z 30 metrów głębokości.
Do całego procesu wprowadzana jest pompa głębinowa w otworze studni, która musi cały czas znajdować się pod powierzchnią lustra wody. Pompa może być w każdej chwili wyjęta i zamieniona na inną. Taki rodzaj studni ma o wiele większą wydajność niż inne rodzaje studni.

Studnie głębinowe
Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt
Copyright © 2000-2019 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone

PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.