Studnie kopane

Studnie kopane - informacje

Studnie tego typu są niezbyt głębokie. Sięgają pierwszej warstwy wodonośnej i dlatego woda z takiego poziomu nie jest zdatna do picia. Wykopy są robione ręcznie, do której wpuszcza się kręgi betonowe. Zabezpieczają one miejsce wykopu i chronią przed przesiąkaniem zanieczyszczeń z gruntu. Czasami stosuje się także krąg z perforacją na dnie, aby woda była w stanie napływać także z boków, wówczas wydajność studni wzrasta.

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt
Copyright © 2000-2019 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone

PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.