Studnie kopane

Studnie kopane - podstawowe informacje

Studnie kopane, jak wskazuje nazwa, są wykonywane zwykle ręcznie. Zanim rozwój technologiczny umożliwił pomoc maszyn, tak w przeszłości powstawały wszystkie studnie, dlatego ten tradycyjny rodzaj wielu z nas może pamiętać np. ze starych posesji naszych dziadków.

Studnie tego typu są niezbyt głębokie. Sięgają pierwszej warstwy wodonośnej i dlatego woda z takiego poziomu nie jest zdatna do picia. Wykopy są robione ręcznie, do której wpuszcza się kręgi betonowe. Zabezpieczają one miejsce wykopu i chronią przed przesiąkaniem zanieczyszczeń z gruntu. Czasami stosuje się także krąg z perforacją na dnie, aby woda była w stanie napływać także z boków, wówczas wydajność studni wzrasta.

Konstrukcja studni kopanej

Głębokość przeciętnej studni kopanej jest mniejsza niż wierconej – wynosi od kilku do kilkunastu metrów, gdyż pobiera wodę z pierwszego, najpłytszego poziomu wodonośnego, z tzw. wód gruntowych. Jej wykonanie jest też stosunkowo prostsze i mniej kosztowne. Do stopniowego pogłębiania wykopu stosuje się cembrowinę, czyli kręgi betonowe chroniące ściany przed osuwaniem się ziemi, stąd niekiedy ten typ określa się także mianem studni kręgowej. Ze względu na zanieczyszczenia przenikające do wód gruntowych, aby woda z takiej studni była pitna, stosuje się dodatkowo uzdatnienia.

Pobieranie wody

W studniach płytkich, do ok. 8 m głębokości instalowane są zestawy hydroforowe z pompą ssącą elektryczną lub ręczną, w głębszych często konieczne jest zastosowanie tzw. pomp głębinowych. Aby studnia kopalna spełniała swoją funkcję, należy wcześniej sprawdzić budowę geologiczną gruntu i ogólną regionu. W niektórych obszarach obserwuje się okresowe wysychanie studni kopalnych, w takich rejonach zaleca się więc budowanie pewniejszych w działaniu – sięgających niższych warstw wodonośnych – studni głębinowych. Wodę ze studni kopanej tradycyjnie pobierało się wiadrem, przy pomocy kołowrotu albo żurawia. Dziś instaluje się w tym celu elektryczną pompę ssącą.

Kiedy wybrać studnię kopaną?

Niewątpliwą zaletą tej tradycyjnej konstrukcji tego rodzaju studni jest możliwość czerpania wody bez użycia prądu, gdy zdecydujemy się na instalację pompy ręcznej. Studnia kopana sprawdzi się najlepiej w dobrze nawodnionym regionie na działce lub w ogrodzie, jako stałe źródło np. do podlewania roślin bez zużywania wody z wodociągu.

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt

Copyright © 2005-2024 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone
Zobacz więcej na:
PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.