Studnie wiercone

Studnie wiercone - podstawowe informacje

Zastosowanie wiertnicy jest niezbędne w przypadku ujęć wody z głębokich warstw wodonośnych, sięgających kilkunastu do kilkudziesięciu metrów w głąb ziemi. Ze względu na konieczność użycia specjalistycznego sprzętu, koszt studni wykonanej z odwiertem jest stosunkowo wyższy niż zastosowanie metod bardziej tradycyjnych.

Zalety studni wierconych to przede wszystkim większa wydajność i lepsza jakość wody z ujęcia. Woda czerpana z głębszych poziomów niż woda gruntowa charakteryzuje się znacznie mniejszą ilością zanieczyszczeń i często bez dodatkowej filtracji nadaje się do spożycia.

studnia wiercona

Studnie wiercone mają dwa zastosowania. Ujęcie wody może być pitne bądź stosowane dla przemysłu. Pierwsza przeznaczona do picia studnia (ujęcie wody pitnej), wykonywana jest z rurą osłonową. W wierconym gruncie najpierw stosuje się rurę osłonową, a potem perforowaną rurę filtracyjną, tak by została opuszczona do warstwy wodonośnej. Dno studni jest zaślepione. Dopiero na koniec opuszcza się pompę głębinową. Na koniec obudowa górnej części studni składa się z kręgów betonowych lub ze sztucznego tworzywa. W całej obudowie znajduje się głowica oraz zawory służące do zamknięcia przepływu wody oraz zasilanie pompy. Istotną kwestią jest pozostawienie rury osłonowej stalowej od powierzchni gruntu do litej skały.

Natomiast studnie bez rury osłonowej (ujęcie wody przemysłowej), zwane również wąskorurową, tworzona jest, gdy poziom wody podniósł się pod wpływem ciśnienia artezyjskiego. Wykonanie otworu jest takie samo jak w studniach poprzednich. Różnicą jest zastosowanie wyłącznie rury filtracyjnej, która jest usytuowana zaraz nad warstwą wodonośną. W tym typie studni można zastosować także pompę ssącą, opuszczonym tłokiem, jak również małą pompę głębinowa o ile jest odpowiednia średnica rury filtracyjnej. Studnia obudowana jest z betonowych kręgów. Woda pobierana pompą ssącą powinna być szczelnie przykryta pokrywą, a pompą z opuszczonym tłokiem, instaluje się bezpośrednio do niego.

Które studnie są wiercone?

Metodę odwiertu stosuje się zawsze w studniach głębinowych i artezyjskich, ale obecnie wykorzystywana jest także do otworów dla rur studziennych w płytszych studniach abisyńskich, by uniknąć ryzyka uszkodzenia rury przy wbijaniu lub wkręcaniu bezpośrednio w grunt.

Studnie wiercone do poboru wody wyposaża się w warstwę osłonową i filtr, jeśli są przeznaczone do użytku publicznego, a także pompę głębinową bądź zasysającą w zależności od głębokości ujęcia i pożądanej wydajności.

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt

Copyright © 2005-2022 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone
Zobacz więcej na:
PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.