Oferta i cennik studni głębinowych

Cennik studnie głębinowe kompleksowo z przyłączem i gwarancją na wodę

CENNIK wykonania odwiertu dla domów jednorodzinnych, campingów, domków letniskowych itp:

Cena za 1 metr bieżący odwiertu z udzieloną gwarancją na wodę
200 zł brutto/ 1 metr

Ostateczna cena uzależniona jest od profilu geologicznego, ukształtowania terenu inwestycji i dojazdu do niej oraz od odległości dojazdu od naszej bazy (Bielsko-Biała Komorowice).

Każdy inwestor płacąc za usługę otrzymuje od firmy paragon fiskalny z 23% podatkiem VAT na całą kwotę.

Cena obejmuje:

Przyjazd przedstawiciela (fachowca) naszej firmy na miejsce odwiertu studni
Koszty dojazdu urządzenia wiertniczego i materiałów (baza -> odwiert studni -> baza)
Kompleksowe wykonanie odwiertu studziennego wraz z uzbrojeniem
Wszystkie materiały potrzebne do budowy studni z ujęcia wody pitnej:
 • rury i filtry studzienne (atesty wytrzymałościowe i jakościowe)
 • materiały izolujące zapobiegające mieszaniu się wód z różnych warstw wodonośnych - Compactonit
 • obsypkę żwirową - specjalistyczny żwir filtracyjny (jeśli jest konieczna)
 • pompowanie oczyszczające oraz pomiarowe z określeniem wydajności
 • dobór pompy głębinowej
Zabezpieczenie studni do momentu montażu przyłącza - zamknięcie rury studziennej osłonowej

RURY OSŁONOWE STALOWE:

Rury osłonowe stalowe stosuje się od powierzchni ziemi, aż do litej skały - zazwyczaj jest to od 3 do 9 metrów.1 metr rury stalowej osłonowej o śr. 169,3 x 4 mm kosztuje 100 zł brutto za metr bieżący.

Po wykonaniu zlecenia przekazujemy studnię gotową do podłączenia w budynku przez instalatora naszego lub Inwestora.

GWARANCJA NA WODĘ

W geologii występują warstwy bezwodne, w których na głębokościach zasięgu typowych studni wierconych nie występuje warstwa wodonośna.
w związku z tym nasza firma w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie i fachowość - w przypadku braku wody podczas wiercenia, bierze na siebie koszty związane z wierceniem otworu studni.

W przypadku braku wody w studni, Inwestor nie ponosi żadnych kosztów związanych z pracami wiertniczymi naszej firmy!

2-letnia GWARANCJA NA STUDNIĘ

Gwarancja taka jest wydawana na studnie głębinową wraz z przyłączem wykonanym przez naszego uprawnionego instalatora. Gwarancja ta obejmuje prawidłowość działania wszystkich urządzeń zainstalowanych w studni i w budynku w okresie 24 miesięcy od daty wykonania studni głębinowej.
W okresie gwarancyjnym nasza firma zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, wymiany uszkodzonych urządzeń.


Przykładowy koszt studni głębinowej o głębokości 30 m

 • Rura osłonowa stalowa 169,3 mm x 4,5 mm - 6 metrów
 • Głębokość studni: 30 metrów
 • 30 m rury studziennej o średnicy 110 mm, w tym 6m filtru czynnego
 • Obsypka żwirowa
 • Rura stalowa 6 m x 100 zł = 600 zł
 • Głębokość studni 30 m x 200 zł = 6000 zł

Całkowity koszt studni głębinowej o głębokości 30 m przy zastosowaniu 6 m rury osłonowej wynosi tylko 6 600 zł brutto.

Do ceny można doliczyć przyłącze budowlane z polską pompą głębinową IBO w kwocie 2990 zł dla studni o parametrach:

 • głębokość: 30 m
 • lustro wody 14 m poniżej poziomu terenu
 • napływ 2,5 m3/h
 • ujęcie wody 3 metry od kotłowni
 • pompa umieszczona 5 m od dna studni głębinowej

Pliki do pobrania

Oferta i cennik

Pobierz PDF

Gwarancja

Pobierz PDF

Cennik studni głębinowej bez gwarancji na wodę

Cena jednego metra odwiertu BEZ GWARANCJI NA WODĘ (w wyznaczonym miejscu przez radiestetę - tzw. różdżkaża, z określeniem głębokości) wynosi od 200 zł - 250 zł. W przypadku braku wody w miejscu wyznaczonym przez tzw. radiestetę Inwestor pokrywa koszty odwiertu w wysokości 100 zł netto za 1m odwiertu + pozostawione rury osłonowe 100 zł / 1mb.

Firma WODWIERT nie odpowiada za niepożądane działania ze strony natury.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi firmami

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod nas!

Informujemy Państwa, iż inne, konkurencyjne firmy próbują podszyć się pod naszą firmę WODWIERT® Paweł Nikiel
poprzez bardzo podobne strony internetowe oraz łudząco podobne numery telefonów.

Aby nie zostać wprowadzonym w błąd należy zawsze zwrócić uwagę na pełną nazwę firmy, numer telefonu, nazwisko właściciela, czy kwota usługi podana przez telefon jest kwotą BRUTTO oraz możliwość wystawienia rachunku za usługę na tę kwotę.

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt
Copyright © 2000-2019 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone

PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.