Jak wiercimy studnię głębinową?

30 metrowa studnia głębinowa tylko w 3h !

Prace wiertnicze dla studni o głębokości 30m trwają tylko 3 godziny!

Etapy wiercenia studni głębinowej:

Przygotowanie

Po rozmowie telefonicznej na działkę inwestora przyjeżdża nas przedstawiciel. Podczas spotkania ustalane jest miejsce odwiertu, data wykonania studni, termin wykonania przyłącza oraz ustala cenę studni. Jednocześnie przeprowadzana jest szacunkowa głębokość studni.

Dla domów jednorodzinnych wystarczy jedynie zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Czytaj więcej na ten temat »

Etap I - wiercenie otworu pod rury osłonowe

Wiercenie studni głębinowej rozpoczynamy od wiercenie rurą osłonową metalową o średnicy 168,3 mm systemem ODEX.
Rury osłonowe stalowe spełniają funkcję odcięcia miękkiego profilu geologicznego oraz niechcianych pierwszych wód wodonośnych. Zazwyczaj rury osłonowe posadawia się od powierzchni ziemi do litej skały.

Etap II - spawanie rur osłonowych stalowych

Spawanie wykonujemy spawem ciągłbym dwukrotnie po obwodzie. Takie zespolenie rur stalowych gwarantuje idealną szczelność.

Etap III - dowiercenie do warstwy wodonośnej

Wykorzystując młot 5-cio calowy z koronką 146 mm dowiercamy się do warstwy wodonośnej jednej lub kilku i przewiercamy je aż do uzyskania wystarczajacej ilości wody.

Etap IV - oczyszczenie otworu

Za pomocą potężnej sprężarki odprowadzamy z odwiertu brudną i zanieczyszczoną wodę z odwiertu, piaski i zwierciny oraz sprawdzamy wydajność studni głębinowej. Wydajność sprężarki wynosi 20 m3 / minutę przy ciśnieniu 24 bar.

Etap V - kolumna rur PCV i filtracyjnych

Do studni głębinowej wprowadzamy kolumnę rur PCV niebieskich i rur filtracyjnych o średnicy 100mm, w której umieszczona będzie pompa głębinowa.

Etap VI - żwirowanie

Wypełniamy przestrzeń pierścieniową pomiędzy filtrami, a średnicą otworu żwirem filtracyjnym z atestem żywnościowym formacji 3 do 5 mm.

Etap VII - dobór pompy głębinowej

Na podstawie głębokości otworu, wysokości lustra wody, odległości studni od budynku, wysokości budynku, napływu wody do studni oraz wydajności studni określamy dobór odpowiedniej pompy głębinowej.

Etap VIII - przyłącze studni głębinowej

Po wykonaniu studni głębinowej nasza ekipa instalatorów wykonuje przyłącze, które może być zastosowane w dwóch wariantach:

 1. Czasowe na okres budowy domu - obudowa studni hermetyczna bezkręgowa tzw. "zawór szwecki".
  • pompowanie oczyszczające w celu uzyskania krystalicznie czystej wody
  • montaż pompy głębinowej z rurociągiem poziomym
  • montaż zaworu szweckiego, linki ze stali nierdzewnej oraz linii elektrycznej
  • dezynfekcja otworu wykonywana przy pomocy podchlorynu sodu
 2. Na gotowo woda w domu.
  • To samo co w punkcie 1) + dodatkowo
  • rurociąg tłoczny (poziomy studnia - budynek) doprowadzenie wody do budynku
  • montaż armatury: naczynie przepłonowe, elektrozawód, pięciozłącze, manometr, zwrotny zawór odcinający, montaż licznika, sterowania

Przykładowy przekrój geologiczny

Zakaz kopiowania zdjęć i opisów. Wszelkie prawa do zdjęć i opisów są naszą własnością - kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170.

Zobacz jak wiercimy studnie głębinową

Prawa autorskie

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Logo i nazwa firmy jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.397593.

Kontakt

Copyright © 2005-2024 FHU WODWIERT ® Paweł Nikiel Wszelkie prawa zastrzeżone
Zobacz więcej na:
PRAWA AUTORSKIE!

Bezwględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich materiałów zawartych na tej witrynie w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.